Vasara – bērnu nometņu laiks

Kad klāt ir tik ļoti gaidītā vasara, tad daudziem vecākiem ir jauna rūpe – kā nodarbināt bērnu laikā, kad pašiem vēl nav sācies atvaļinājums. Viena no iespējām – vasaras nometnes. Tomēr lai gūtā pieredze nebūtu ar negatīvu noskaņu, vērts pievērst uzmanību jautājumiem, kas būtu jāievēro pirms nometnes izvēles.

Nometnes tematika

Noteikti ar bērnu pārrunājiet nometnes tematiku, jo ieguvums un gandarījums gan jums, gan bērnam būs lielāks, ja viņš piedalīsies nometnē, kuras tēma viņu interesē un aizrauj.

Drošības jautājumi

Pārliecinieties, vai nometnes organizatori ir parūpējušies par drošības jautājumiem. Vai tiek ievākta informācija par bērnu veselības stāvokli, lai spētu adekvāti un operatīvi rīkoties, ja notiek kādas hroniskas slimības saasinājums. Vai nometnē tiks piesaistīts medicīnas darbinieks. Svarīgi, lai visi jautājumi tiktu pārrunāti ar nometnes organizatoriem un dokumentācija kārtībā (slēgts līgums ar vecākiem).

Pedagogu pieredze

Svarīgi ir pārliecināties, vai pedagogiem ir pieredze nometņu rīkošanā vai ir nometņu vadītāja apliecība (nometņu vadītāju datu bāze pieejama VISC mājas lapā, nometnes.gov.lv). Tas nozīmē, ka šis cilvēks ir apguvis zināšanas un prasmes vadīt nometni, pārzina un ievēros Ministru kabineta noteikumus Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”. Viņš uzņemas atbildību par katru bērnu, kas atrodas nometnē.

Nometnes telpas

Ja neesat drošs par nometņu telpām, kurās bērni uzturēsies, pirms nometnes varat prasīt organizatoriem iepazīstināt ar tām, kā arī iepazīties ar naktsmītņu telpām un labierīcību/dušu pieejamību un stāvokli.

Saziņa ar bērniem

Par iespējamajiem saziņas laikiem ar bērniem, vecākiem jānoskaidro pirms nometnes sākšanās, lai nenāktos piedzīvot liekus satraukumus. Daudzi nometņu organizatori nometņu iekšējos kārtības noteikumos paredz, ka bērniem saziņai ar vecākiem atvēl konkrētu (ierobežotu) laiku, lai netraucētu nodarbības ritmu un intensitāti.

Kas kontrolē nometņu darbību?

Nometni atbilstoši likumdošanai kontrolē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), PVD un Veselības inspekcija. Arī Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas bērnu tiesību aizsardzības inspektors/speciālists, iecirkņa inspektors var pārbaudīt nometni. Nometne ir uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību, un Latvijas likumdošanā noteiktajā kārtībā arī Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs pārbaudīt nometni.

Vai ir pieejami visu oficiālo nometņu saraksts?

Visa informācija par nometnēm ir pieejama VISC mājas lapā nometnes.gov.lv. Sameklējot konkrēto nometni pēc nometnes vadītāja vārda un uzvārda, vecāks var pārliecināties, vai nometne ir saskaņota ar uzraudzības iestādēm – Veselības inspekciju, VUGD, vai informācija ir iesniegta PVD un pašvaldībā, kuras teritorijā nometnes notiek.