Pārgalvība un drošības neievērošana saskarē ar elektrību var maksāt dzīvību!

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests atgādina:

Mīļie vecāki, lūdzu, stāstiet saviem bērniem, ka rotaļas transformatoru punktu un elektrolīniju konstrukciju tuvumā ir bīstamas. Tāpat arī paši, pieaugušie, atceramies, ka, darbojoties ar elektriskajām ierīcēm, drošība ir jāliek pirmajā vietā. Neizmantosim salauztas elektroierīces, rūpēsimies, lai elektrības vadi un rozetes būtu bez bojājumiem. Tāpat nelietosim zāles pļāvējus un citus elektroinstrumentus lietū un slapjā laikā.

Kā liecina mūsu izsaukumu pieredze, elektrotraumas lielākoties gūst pieaugušie, un parasti tas notiek, veicot remontdarbus vai saimniecības darbus mājā. Diemžēl augusta nogalē vienas nedēļas laikā elektrotraumu rezultātā gājuši bojā divi cilvēki. Kāds pusaudzis zaudēja dzīvību pēc elektrotraumas gūšanas, iekļūstot nožogotajā transformatora apakšstacijas teritorijā. Savukārt otrā gadījumā bojā gāja pieaugušais, kurš, remontējot ūdenssūkni, neaizdomājās par blakus esošo atkailināto elektrības vadu bīstamību.

Lai gan elektrība mums šķiet pašsaprotama un visur klātesoša, izturies pret to ar pietāti un atceries par drošību. Aicinām ieskatīties Sadales tīkls tīmekļvietnē www.arelektribuneriske.lv un atsvaidzināt savas un bērnu elektrodrošības noteikumu zināšanas, lai izvairītos no nelaimes.