Par mums

Mana Aptieka –neatkarīgo aptieku apvienība

Aptieku apvienībā “Mana Aptieka” ir apvienojušās individuālās aptiekas, kas pieder pašiem farmaceitiem. Tā sekmīgi darbojas jau kopš 2003. gada. Galvenā vērtība – uz klientu orientēta profesionāla farmaceitiskā aprūpe – palikusi nemainīga.

Apvienības mērķis jau kopš tās dibināšanas brīža ir palīdzēt individuālām aptiekām saglabāt un attīstīt savas aptiekas, būt konkurētspējīgām ar tīklu aptiekām. Lai to īstenotu, bija nepieciešams palīdzēt attīstīt aptieku pārvaldīšanas prasmes jaunos tirgus apstākļos, uzlabot profesionālās zināšanas un farmaceitisko aprūpi, piedāvāt datorizācijas iespējas, kā arī kopīgi organizēt saimnieciski ekonomisko jautājumu risināšanu. Rūpējoties par klientu, apvienībā esošās aptiekas kļuva spējīgas piedāvāt saviem klientiem produktus par izdevīgākām cenām.

“Sapratām, ka jāapvienojas, lai mācītos, lai iegūtu lielāku konkurētspēju, izpratni par aptieku vadīšanu, veidotu kopīgu un līdz ar to izdevīgu piedāvājumu klientiem. No šodienas skatu punkta raugoties, jāatzīst, ka tas bija ļoti pareizs solis, jo šobrīd ir tik intensīvs attīstības periods, ka vienai pašai neatkarīgai aptiekai būtu ļoti grūti,” atzīst Centra aptieka Tukumā īpašniece, farmaceite un aptiekas vadītāja Agnese Ritene.

Aptieku apvienība, kuru 2003. gadā dibināja individuālās aptiekas, bija pareizs lēmums, jo aptiekas kopīgi ir attīstījušās, augušas un pilnveidojušās līdzi laikam, un tas tām devis iespēju pilnvērtīgi darboties šī brīža lielo tīklu aptieku konkurencē.

Savs farmaceits savā aptiekā

“2005. gadā sapratām, ka ir nepieciešams simbols, kas vienotu apvienības partneru aptiekas. Simbols, kurš būtu tuvs klientiem, aptiekām un tajās strādājošajiem farmaceitiem. Lai labāk saprastu aptiekas klientu ieradumus, redzējumu un vēlmes, tika veikts pētījums, kas parādīja, ka klientam ir svarīgs “savs farmaceits savā aptiekā”. Tāpēc loģisks risinājums bija zīmola “Mana Aptieka” izveide, jo tas sakrita arī ar aptiekas būtību, ka aptiekas pieder pašiem farmaceitiem un farmaceitu kolektīviem, kuri ar pārliecību var teikt: – Tā ir Mana Aptieka! No otras puses – mūsu aptieku farmaceitu primārais uzdevums vienmēr būs mūsu pacientu aprūpe un esam priecīgi, ja pacients var pateikt: – Tā ir Mana aptieka!

“Mana Aptieka” zīmols vieno šīs apvienības aptiekas, kuru darbu vada speciālisti ar augstāko izglītību farmācijā – sertificēti farmaceiti.

Farmaceiti apgūst jaunas zināšanas, gan motivāciju konsultēt klientus

Laiks iet uz priekšu, mainās aptieku klientu vajadzības un aptiekās piedāvāto zāļu klāsts. Tas prasa jaunu pieeju arī no aptiekas un farmaceita puses. Ja salīdzinām situāciju kaut vai pirms desmit gadiem, tad šobrīd skaidri redzams, ka pasīvu zāļu izsniegšanu pamazām nomaina aktīva klientu konsultēšana. Mūsdienās bez konsultācijas ar speciālistu cilvēkiem ir grūti orientēties lielajā zāļu klāstā, tāpēc liels darbs tiek ieguldīts pašu farmaceitu tālākizglītošanai. “Mana Aptieka” var lepoties ar apvienības izveidoto apmācības programmu klientu konsultēšanai. Kopš 2009. gada apvienība sadarbojas ar Dr. Gaļinu Biksoni un katram apmācību ciklam tiek izstrādātas jaunas apmācību tēmas. “Milzīgu gandarījumu sagādā sadarbība ar motivētiem farmaceitiem un farmaceitu asistentiem. Mūsu mērķis ir strādāt tā, lai speciālisti iegūtu gan jaunas zināšanas, gan motivāciju konsultēt klientus – izjautāt, rekomendēt, paskaidrot,” stāsta apmācību projekta vadītājs Atis Behmanis.

Mācību procesa ietvaros ir tapušas 3 grāmatas “Soli pa solim pacientu konsultēšanā”, kuras atzinīgi novērtējuši gan grāmatu recenzenti dr.habil. biol. Ruta Muceniece, prof. Juris Pokrotnieks un Andrejs Kalvelis, gan farmaceiti, kuri tās izmanto ikdienā, gan arī koledžu un augstskolu studenti, topošie farmaceiti.

Aptiekas, kas mainās līdzi laikam

Aptieku apvienība “Mana Aptieka” bija viena no pirmajām, kas sāka izmantot datorizētu preču uzskaites sistēmu, jo saprata, ka bez tās neiztikt, gan arī to, ka tā sniedz iespēju efektīvāk pārvaldīt aptieku un sniegt pakalpojumu klientiem mūsdienīgā līmenī.

Laikam ejot, parādās jaunas iespējas, ko aptieka spēj piedāvāt saviem klientiem. Kā vienota komanda tajā piedalās ikviens apvienības farmaceits. Kopā tiek veidotas, organizētas un īstenotas dažādas uz klientu vērstas aktivitātes. Apvienības partneru aptiekas saviem klientiem piedāvā “Mana Aptieka” klientu un dāvanu kartes, asinsspiediena mērījuma pierakstu grāmatiņas un citus materiālus. Jau vairāk nekā 10 gadus tiek veidots ikmēneša izdevums “Mana Aptieka”, kuru ne tikai atzinīgi novērtē lasītāji, bet arī ārsti.

Apvienībā tiki izveidots arī “Mana Aptieka” interjera koncepts. Pieaicinot profesionālu interjera arhitektu komandu, tika radīti divi interjera risinājumi. Viens ir aptiekām, kuras vēlas pilnīgi jaunu mūsdienīgu interjera konceptu, otrs aptiekām, kuras vēlas pielāgot esošo interjeru. Interjera atjaunināšana padarīja aptieku mūsdienīgāku un piemērotāku šī brīža klientu un farmaceitu vajadzībām.

Aptiekās – zinoši, profesionāli un atsaucīgi speciālisti

“Mūsdienās aptiekai ir jāmainās līdzi laikam. Aptiekās ir jābūt zinošiem, profesionāliem un atsaucīgiem speciālistiem, kā arī bagātīgam zāļu un citu preču klāstam. Savukārt konkurence prasa no individuālas aptiekas arī plašu piedāvājuma klāstu – cenu akcijas, klientu kartes, dažādus konkursus, jaunus saziņas kanālus ar klientiem utt. Mums nav pieņemama tendence, ka aptieka līdzinās veikalam, kur primāro lomu ieņem pirkšana un pārdošana. Mūsu aptiekās primārā vieta vienmēr ir pacienta aprūpei un paralēli esam nodrošinājuši arī daudzveidīgus, interesantus un izdevīgus piedāvājumus. Manuprāt, individuālai aptiekai ir grūti attīstīties bez piederības kādai aptieku apvienībai, jo daudzas lietas vieniem pašiem īstenot ir sarežģītāk. Turklāt ir lieliska sajūta, ka esi kopā ar līdzīgi domājošiem kolēģiem un mums ir vienota izpratne par to kādai jābūt labai aptiekai,” atzīst Centra aptieka Tukumā īpašniece, farmaceite un aptiekas vadītāja Agnese Ritene.

Apvienības “Mana Aptieka” stūrakmens ir sadarbības partneri – individuālās aptiekas. Tieši to intereses un vajadzības nosaka apvienības darbību. Piedāvājam arī citām neatkarīgām aptiekām pievienoties apvienībai, lai, kopīgi strādājot, vēl vairāk pilnveidotu farmaceitisko aprūpi, tādējādi ieliekot savu artavu Latvijas iedzīvotāju veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanā, vienlaikus aptiekām attīstoties un pilnveidojoties,” saka aptieku apvienības vadītājs Jurijs Gladiševs.