Neretas aptieka pēc vairāk nekā 90 gadiem maina telpas

Kādā jaukā jūlija pēcpusdienā Neretā uz jaunās aptiekas atvēršanu bija pulcējušies paprāvs skaits neretnieku un pat viesi no Rīgas. Viņu vidū bija gan novada prominences, gan Neretas sieviešu vokālais ansamblis „Kadence”, kurš ar savām jautrajām un asprātīgajām dziesmām iepriecināja ikvienu klātesošo.

“Patiesībā šis ir ļoti vēsturisks, bet vienlaikus nedaudz skumjš un arī priecīgs brīdis,” atzīst aptiekas vadītāja Silvija Teilāne. Ēku, kurā līdz šim darbojās Neretas aptieka, 1926. gadā tika celta kā aptiekas ēka. Tā pārdzīvoja gan kara gadus, gan denacionalizāciju, gan piedzīvoja Latvijas neatkarības atjaunošanu. Pēckara laikā par aptiekas vadītāju ilgus, jo ilgus gadus nostrādāja Anna Rāzna (Korvens), tad aptiekas vadītājas amatu pārņēma Vija Čipāne, bet kopš 1979. gada šos pienākumus pilda Silvija Teilāne. 1998. gadā Silvija Teilāne (toreiz Grietiņa) kopā ar Viju Čipāni nodibināja savu uzņēmumu SIA Silvine (nosaukums veidots no vārdiem Silvija, Vija un Nereta) un ar vēsturiskās ēkas īpašnieci vienojās par sadarbības turpināšanu.

Tomēr laika gaitā izveidojās situācija, ka vadītājai bija jāpieņem samērā smags lēmums par aptiekas telpu maiņu. “Pieņemt šo lēmumu bija ļoti grūti – tam bija nepieciešami vairāki gadi. Diemžēl jāatzīst, ka citas izejas nebija. Galvenais iemesls bija vēsturiskās ēkas tehniskā stāvokļa neatbilstība mūsdienu prasībām un nespēja vienoties ar ēkas īpašnieci par tās renovēšanu,” nedaudz skumji nosaka Silvija.

Tāpēc priecīgo svētku mirkli nedaudz aizēnoja nostalģiskas sajūtas, jo ēkā, kur par aptiekas esamību atgādina vairs tikai aptiekas senatnīgā izkārtne, nostrādāti daudzi, jo daudzi gadi.

“Kad lēmums par telpu maiņu bija pieņemts, sākām lūkoties pēc jaunām iespējām. Šis nebija pirmais variants, bet, iespējams, ka veiksmīgākais. Uzreiz izdevās vienoties ar ēkas īpašniekiem, lai telpas tiktu sagatavotas mūsdienu prasībām, lai būtu piemērotas gan klientiem, gan darbiniekiem,” stāsta Silvija.

Telpās tika veikts vērienīgs remonts, jo arī šī ēka ir ar nopietnu stāžu. Ievērojot aptiekas vadītājas ieteikumus, izdevies radīt patiešām jaukas, mūsdienīgas un aptiekai piemērotas telpas.

“Šodien viennozīmīgi varu teikt, ka jūtos gandarīta par paveikto. Pārgriežot telpu atvēršanas lentu,  simboliski uzsākam jaunu ceļa posmu,” aptiekas atvēršanā atzina vadītāja  Silvija Teilāne.

Vienlaikus viņa pateicās visiem, kas bija palīdzējuši – gan savu roku pielikuši, gan padomu devuši, gan morāli atbalstījuši. Paldies tika teikts arī telpu īpašniekiem par grandiozo remontu, neatkarīgo aptieku apvienības “Mana Aptieka” darbiniekiem, savām kolēģēm – aptiekas darbiniecēm un visbeidzot arī savam mīļajam vīram par sapratni un izturību.

“Atliek vien cerēt, ka neretnieki novērtēs Silvijas un viņas komandas ieguldījumu novada farmaceitiskajā aprūpē, jo tik nelielos novados aptiekas uzturēšanu nevar nosaukt par biznesu, bet gan par sirdslietu palīdzēt cilvēkiem. To pierāda gan finanšu dati, gan lielo aptieku ķēžu neieinteresētība par nelielu novadu aptiekām,” atzīst neatkarīgās aptieku apvienības direktors Jurijs Gladiševs.

Protams, ka neretnieki saprot un novērtē– to pierāda gan iedzīvotāju atzinīgie vārdi, gan kuplais sveicēju skaits aptiekas atvēršanas pasākumā. Viņi priecājas par aptiekas gaišajām, ērtajām telpām, par atsaucīgajām un zinošām farmaceitēm, jo lai nu kā, bet aptiekā agrāk vai vēlāk jāiegriežas ikvienam.