Nepieciešamas zāles vai citas medicīnas preces?

“Zāles un preces” – produktu meklētājs Mana Aptieka mājaslapā.

Jūsu ērtībai Mana Aptieka mājaslapā www.manaaptieka.lv ir izveidota sadaļa “Zāles un preces”, kurā ir iespēja izvēlēties interesējošos produktus un noteikt, kurās Mana Aptieka aptiekās attiecīgais produkts ir pieejams.

Ierakstot produkta nosaukumu un izvēloties pilsētu, ir iespēja noskaidrot zāļu un preču pieejamību visās aptiekas preču grupās – recepšu, bezrecepšu, kompensējamo un nekompensējamo medikamentu, uztura bagātinātāju, kosmētikas un medicīnas ierīču.

Informācija tiek parādīta tikai par aptiekā esošo atlikumu – 1, 2, 3 gabali un, ja vairāk, tad norādīts “>3” (vairāk par trīs). Mājaslapā netiek norādīta informācija par konkrētas aptiekas cenām!

  1. Dodieties uz mājaslapas www.manaaptieka.lv/zales-un-preces/ sadaļu “Zāles un preces” un izvēlieties sev nepieciešamā produkta nosaukumu.
  2. Meklējot produktu, jāuzraksta vismaz 3 produkta nosaukuma simboli, tad produkta izvēlnē parādās saraksts. Izvēlieties sev nepieciešamo produkta nosaukumu. 
  3. Nospiest labajā pusē pogu MEKLĒT. Produktu var meklēt visās aptiekās vai arī norādīt konkrētu pilsētu/novadu.
  4. Uzspiežot uz konkrētas aptiekas monogrammas, parādās produkta atlikums aptiekā, aptiekas nosaukums, adrese un kontakttālrunis, uz kuru zvanot, klients var pārliecināties, vai tiešām produkts ir pieejams aptiekā, un vienoties ar aptieku par produkta rezervāciju.
  5. Piezvanīt uz norādīto aptiekas tālruni, lai pārliecinātos par preces pieejamību un vienotos par preces rezervāciju.