Kā nopirkt e-recepšu medikamentus tuviniekam vai kaimiņam

Jau no 2018. gada 1. janvāra valsts kompensējamo medikamentu receptes tiek izrakstītas tikai elektroniski, kā arī vairums citu medikamentu, kas ir vienlaikus mūsdienīgi un ērti gan pacientam, gan ārstam, gan farmaceitam. Esam jau pieraduši, ka aptiekā, uzrādot savu ID karti vai pasi, varam iegādāties ārsta izrakstītos medikamentus. Tomēr ne visi šo gadu laikā ir sapratuši, kā rīkoties, ja recepšu medikaments jānopērk kādam citam cilvēkam.

Lai iegādātos citam cilvēkam (piemēram, radiniekam vai kaimiņam) izrakstītas e-receptes zāles, aptiekā:

  • jāuzrāda e-receptes ID numurs. Tas ir pieejams ārstam un pacientam (var būt izdrukāts no E-veselības portāla, kā attēls telefonā u.c.);
  • jānosauc pacienta vārds, uzvārds;
  • jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments (lai farmaceits atzīmētu sistēmā zāļu saņēmēju).

Iedzīvotājs E-veselībā var deleģēt citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs iegādāties gan pacients, gan cilvēks, kurš deleģēts e-recepšu zāļu iegādei (aptiekā uzrādot tikai savu personu apliecinošu dokumentu un nosaucot pacienta vārdu, uzvārdu).

Ja cilvēks (piemēram, seniors) nelieto internetu, viņam ir iespēja deleģēt citu cilvēku piekļuvei viņa informācijai, vēršoties ar iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā – klātienē vai sūtot pa pastu (ar pilnvaru, kuru apliecinājis notārs). Iedzīvotājs jebkurā mirklī var mainīt vai atcelt uzstādīto deleģējumu.

Svarīgi! Aptiekā nav jānosauc cita cilvēka personas kods, kā arī nav jāuzrāda viņa personu apliecinošs dokuments!

Kā deleģēt citu cilvēku savu e-recepšu zāļu iegādei?

Autorizējoties E-veselības portālā, sadaļā “Tiesību deleģējumi”.

  • Deleģētais cilvēks varēs iegādāties pacienta e-receptes zāles, neuzrādot e-receptes ID numuru.
  • Deleģētais cilvēks varēs arī apskatīt visas pacientam izrakstītās e-receptes un citu medicīnisko informāciju (atkarībā no pacienta noteiktās piekļuves apmēra).
  • Noteikto deleģējumu var mainīt vai atcelt.

Vai e-receptes medikamentus var iegādāties pa daļām?

Izmantojot parasto e-recepti (zilā krāsā), pacients var iegādāties medikamentus pa daļām vienā vai vairākās aptiekās, jo farmaceits E-veselības sistēmā redzēs atlikušo medikamentu daudzumu.

Savukārt, kompensējamo zāļu e-recepti (rozā krāsā) var izmantot tāpat kā līdz šim – iegādājoties visus medikamentus vienā reizē, jo kompensējamo medikamentu izsniegšana pa daļām nav iespējama. Šāda kārtība attiecas arī uz psihotropo un narkoloģisko medikamentu iegādi.

Kur pacients var apskatīt savas e-receptes?

Informāciju par savām e-receptēm pacients var apskatīt, autorizējoties E-veselības portālā – E-veselības profila sadaļā “Receptes” (iespējams aplūkot medikamenta nosaukumu, devu, receptes izrakstīšanas datumu un derīguma termiņu).

Kā iegādāties e-receptes zāles savam nepilngadīgajam bērnam?

Ja nepieciešams iegādāties e-receptes zāles savam nepilngadīgajam bērnam (arī tad, ja esat bērna aizbildnis) aptiekā:

  • jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments;
  • jānosauc bērna vārds, uzvārds.

Nepilngadīga persona, sākot no 14 gadu vecuma, ir tiesīga pati iegādāties savas papīra recepšu vai e-recepšu zāles.

Papildu informācija: www.eveseliba.gov.lv