Ja vakcinētai personai tiek konstatēts Covid-19, vai sertifikāts joprojām ir derīgs?

Ja vakcinētai personai laboratoriski tiek konstatēts inficēšanās ar Covid-19, tad vakcinācijas sertifikāts nebūs derīgs laika periodā, kad saslimušajam ir jāievēro izolācija.

Jāatzīmē, ka vakcinēts cilvēks slimo vieglākā formā un ir mazāk infekciozs apkārtējiem. Tomēr tas neizslēdz iepriekš minēto par izolācijas ievērošanas prasībām. Covid-19 pozitīvs cilvēks nedrīkst apmeklēt pasākumus u.tml. (nepieciešama pilnīga norobežošanās no veseliem cilvēkiem) un ir jāievēro izolācija mājās. Izolācija mājās vai izolēšanās ir atrašanās mājās vai citā speciāli izvēlētā vietā, atsevišķā, labi vēdinātā telpā un, ja iespējams, ar atsevišķu tualeti. Šādi drošības pasākumi ieteicami uz laiku, kamēr vērojami saslimšanas simptomi vai uz citu epidemiologu noteikto laika periodu.

Izolācijas laikā nedrīkst tikties ar citiem cilvēkiem, iziet no telpām, kurās tiek ievērota stingra izolācija (tai skaitā nedoties pastaigās, uz veikalu u.c.), uzņemt ciemiņus.

Ārstējošais ārsts pieņem lēmumu par izolācijas izbeigšanu un darba nespējas lapas noslēgšanu Covid-19 pacientam, balstoties uz šādiem pamatprincipiem:

  • ja cilvēkam, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, nav novēroti slimības simptomi (bezsimptomu infekcija), izolāciju var pārtraukt 10. dienā pēc infekcijas laboratoriskās apstiprināšanas;
  • ja Covid-19 infekcija norit ar simptomiem, bet slimība ir viegla vai vidēji smaga, tad izolāciju var pārtraukt 10. dienā no saslimšanas sākuma ar nosacījumu, ka simptomi (drudzis u.c. akūtas infekcijas pazīmes) nav novēroti vismaz 3 dienas;
  • ja Covid-19 infekcijas norise ir smaga, izolāciju var pārtraukt 20. dienā no saslimšanas sākuma ar nosacījumu, ka simptomi (drudzis u.c. akūtas infekcijas pazīmes) nav novēroti vismaz 3 dienas.

Papildu informācija: www.vmnvd.gov.lv