Īpaša piesardzība Ziemassvētku un gadumijas laikā

  • Neatstāj degošas sveces bez uzraudzības!
  • Dodoties prom vai gulēt, pārbaudi, vai sveces ir nodzēstas!
  • Pārbaudi, vai sveces atrodas uz stabilas, nedegošas virsmas!
  • Pārliecinies, vai sveces ir drošā attālumā no degtspējīgiem priekšmetiem (aizkariem, mēbelēm)!
  • Pārliecinies, vai sveces atrodas bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā!
  • Pārbaudi, vai sveču tuvumā nav citi siltuma avoti (TV, radiatori, iekurta krāsns)!
  • Atceries – jo ilgāk eglīte un adventes vainags atrodas mājoklī, jo sausāki un degtspējīgāki tie kļūst!