Ģimeni vieno vēlme palīdzēt cilvēkiem

Saldus Zaļās aptiekas vadītāja Lauma 
Bolšteina ir viena no četrām māsām, kura tieši vai netieši savu nākotnes profesiju saistījusi ar medicīnu. Laumas mamma viennozīmīgi var lepoties ar to, ka meitām izdevies ieaudzināt vēlmi palīdzēt cilvēkiem.

Laumai jau kopš agras bērnības ir ciešs kontakts ar medicīnu, jo viņas mamma strādā par ārsta palīgu. Laumas mammai šis darbs nekad nav bijis kā apgrūtinājums, tas darīts no sirds un ar lielu aizrautību. To arī sajutušas viņas četras meitas, kuras savu nākotnes profesiju izvēlējušās saistīt ar medicīnu. Vecākajai māsai ir medmāsas izglītība, bet pēc tam viņa ieguvusi sociālā darbinieka izglītību un tagad strādā šai sfērā, otra māsa arī ir farmaceite un strādā aptiekā, bet jaunākā Laumas māsa šogad ieguva ārsta palīga diplomu. “Apzināti mamma mūs nekad nav mudinājusi iet viņas pēdās, drīzāk tas noticis neapzināti, vērojot, kādu prieku un gandarījumu mammai sagādāja iespēja palīdzēt cilvēkiem,” atzīst Lauma.

Bērnībā Lauma vēlējās kļūt par ārsti, tomēr nespēja aukstasinīgi izturēt asiņainus skatus, liecina, ka viņai šī profesija īsti nav piemērota. Vidusskolas laikā meitenei labi padevušies un interesējuši eksaktie priekšmeti – īpaši ķīmija.  Tomēr, lai kļūtu par ķīmiķi, nedaudz pietrūka pārliecības, vai patiešām vēlas ar to saistīt savu nākotni. Tā kā viena no māsām tolaik jau strādāja aptiekā, tad priekšstats par šo profesiju bija, un Lauma nolēma, ka tas varētu būt gana interesanti un aizraujoši, tādēļ iesniedza dokumentus Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē, un līdz šim brīdim nav ne mirkli nožēlojusi šo izvēli. Pirmā darba pieredze tika gūta Rīgas aptiekās, tad pēc studiju beigšanas divus gadus Lauma strādāja Zāļu valsts aģentūrā. Šo gadu laikā jaunā speciāliste saprata, ka darbs ar papīriem tomēr nav viņas dzīves aicinājums un darba procesā vairāk vēlas kontaktēties ar cilvēkiem. Pirms vairāk nekā četriem gadiem Lauma atgriezās savā dzimtajā pusē un sāka strādāt Saldus Zaļā aptiekā par farmaceiti. Kad pēc trīs gadu darba stāža jaunā speciāliste nokārtoja farmaceita sertifikātu, Saldus Zaļās aptiekas īpašniece Anita Ozoliņa piedāvāja viņai kļūt par aptiekas vadītāju. „Tas ir jauns un interesants izaicinājums. Jāatzīst, ka vēl šobrīd Anita ir liels atspaids, kā arī pārējie aptiekā strādājošie kolēģi, kuru pieredzes bagāžu atzinīgi novērtēju un izmantoju,” stāsta Lauma.

Lauma arī atzīst, ka strādājot aptiekā, it īpaši ārpus Rīgas, vienlaikus jābūt gan farmaceitam, gan ārstam, gan psihologam – itin bieži cilvēki vienkārši grib parunāties, kādam izstāstīt savu sāpi, lai kāds viņus uzklausa. Tas nav viegli, īpaši sākumā to ļoti pārdzīvoju. Tomēr ar laiku jāiemācās uzklausīt, ja iespējams, dot padomu, bet cita cilvēka sāpi neielaist dziļi sevī. Vienlaikus farmaceita darbs ir arī ļoti interesants – katra diena ir citāda, no rīta nezini, kas notiks dienas laikā un kādas situācijas būs jārisina. Milzīgs gandarījums, kad cilvēki, kuriem izdevies palīdzēt, atnāk un pasaka paldies. Tad saproti, cik nozīmīgs ir darbs, ko dari.

Pēc samērā saspringtā un atbildīgā darba aptiekā Lauma relaksējas, dejojot tautas dejas Novadnieku pagasta deju kopā Sadancis. Ar dejošanu Lauma aizrāvusies jau kopš skolas laika, tomēr studiju gados tam laika neatlika. Atgriežoties dzimtajā pusē, Lauma atsāka dejot. Sadancī Lauma pilnībā “atslēdzas” no darba problēmām un uzkrāj enerģiju, lai no rīta atkal ietu un darītu darbu, kas šo gadu laikā kļuvis tik iemīļots.