E-veselībā varēs iekļūt tikai ar e-parakstu

No nākamā gada sākuma, 2024. gada 1. janvāra, piekļūt E-veselībai būs iespējams tikai kvalificētiem personu elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – ar e-ID karti, e-paraksta karti, e-paraksta karti plus vai “e-parakstu mobile”. Pieslēgties E-veselībai vairs nevarēs, izmantojot internetbanku.

Kā rīkoties senioriem, kuriem nepieciešama e-veselība, bet nav šo jauno, drošāko identifikācijas rīku?

Tāpat kā līdz šim senioriem un citiem iedzīvotājiem, kuriem vecuma, veselības stāvokļa vai cita iemesla dēļ nav iespējas izmantot digitālus rīkus, ir iespēja deleģēt citu cilvēku piekļuvei saviem E-veselības datiem. Piemēram, savu pieaugušo bērnu, radinieku vai citu personu. To iespējams izdarīt, vēršoties Nacionālā veselības dienesta Klientu apkalpošanas centrā ar iesniegumu – klātienē vai pa pastu (par citām iespējām vairāk dienesta mājaslapā).