Digitālais Covid – 19 sertifikāts

Digitālais Covid-19 sertifikāts ir apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes, vai arī vīrusu pārslimojusi. To var izmantot Latvijas Republikas teritorijā, piemēram, kā apliecinājumu pakalpojuma saņemšanai, iestādes vai pasākuma apmeklēšanai.

Tīmekļvietne www.covid19sertifikats.lv darbību uzsāka 2021. gada 1. jūnijā. Tā nodrošina personām piekļuvi saviem digitālajiem sertifikātiem, kā arī nodrošina iespēju verificēt jeb pārbaudīt uzrādīto digitālo Covid-19 sertifikātu QR kodus. Tāpat no 2021. gada 15. jūnija pieejama īpaši izstrādāta mobilā lietotne “Covid-19 Verify” sertifikātu skenēšanai, kas ir ērtāk lietojama viedierīcēs.

Šobrīd ir pieejami šādi digitālie sertifikāti:

1. Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19.
2. Sertifikāts par Covid-19 laboratorisko analīžu rezultātiem.
3. Sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja persona ir izslimojusi Covid-19.

Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu, kas ir apliecināts ar digitālu simbolu virkni. Šī simbolu virkne ir kā digitāls paraksts jeb apliecinājums par sertifikātā iekļautās informācijas ticamību. Noskenējot QR kodu ar viedtālrunī esošo QR koda nolasīšanas lietotni, iespējams noskaidrot to, vai konkrētais sertifikāts ir derīgs vai nav derīgs, un pārliecināties, vai sertifikāts ir autentisks. QR kodu var noskenēt no sertifikāta digitālās versijas (piemēram, uzrādot to viedtālrunī) vai sertifikāta izdrukas uz papīra.

Kā apskatīt savu sertifikātu?

Lai apskatītu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

* Tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv nospiest pogu “Apskatīt savus sertifikātus”.
* Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
* Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus.

Lai izdrukātu savu digitālo Covid-19 sertifikātu, nepieciešams:

* Tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv nospiest pogu “Apskatīt savus sertifikātus”.
* Autentificēties ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanka, eID karte, mobile ID).
* Sistēmā pieprasīt un apskatīt savus sertifikātus.
* Izvēlēties vajadzīgo sertifikātu un izdrukāt to.

Cik ātri mani digitālie sertifikāti ir pieejami www.covid19sertifikats.lv? 

* sertifikāts par vakcināciju – 48 h laikā pēc vakcinācijas;  
* sertifikāts par laboratoriskā testa rezultātu – 2 h laikā pēc rezultāta noskaidrošanas; 
* sertifikāts par pārslimošanas faktu – sertifikātu var pieprasīt 2 h laikā pēc pozitīva testa rezultāta, bet sertifikāts būs derīgs tikai 11. –  180. dienā pēc pozitīva SARS-CoV-2 rezultāta noteikšanas.

Ja personai nav iespējas saņemt sertifikātu elektroniski, tad to var  pieprasīt arī papīra formātā:

* ārstniecības iestādē, kura veica vakcināciju pret Covid-19 vai Covid-19 testu;
* jebkurā citā ārstniecības iestādē;
* vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.

Kā rīkoties, ja mans digitālais sertifikāts nav pieejams?

Ja iedzīvotājs ir veicis pilnu vakcināciju pret Covid-19, bet atbilstošs sertifikāts nav pieejams tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, nepieciešams pieslēgties E-veselības portālam www.eveseliba.gov.lv un pārbaudīt, vai informācija par veikto vakcināciju ir redzama sadaļas “Vakcinācijas dati” apakšsadaļā “Vakcinācijas fakti” (atlasot noteiktu laika periodu kalendārā).

Ja informācija par veikto vakcināciju E-veselības portālā: 

* ir redzama – par neesošo digitālo Covid-19 sertifikātu ir jāinformē Nacionālais veselības dienests, zvanot pa tālruni 8989 vai rakstot e-pastu uz covid19sertifikats@vmnvd.gov.lv.
* nav redzama – aicinām sazināties ar ārstniecības iestādi, kurā tika veikta vakcinācija pret Covid-19, un lūgt pārbaudīt elektroniski ievadītos vakcinācijas datus.  

Informācijas pārbaudi E-veselības portālā ir nepieciešams veikt, jo dati vakcinācijas sertifikāta izveidei tiek saņemti no E-veselības sistēmas. Datu ievadi E-veselības sistēmā veic vakcinācijas veicējs. Informācija par laboratorijas testa rezultātu un pārslimošanas faktu tiek saņemta no laboratorijām.

Kādā valodā ir digitālais Covid-19 sertifikāts?

Digitālais Covid-19 sertifikāts satur informāciju latviešu un angļu valodā.

Kā digitālo sertifikātu var saņemt cilvēks, kurš nelieto internetu? 

Iedzīvotāji, kuri neizmanto internetu, savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt valsts un pašvaldību vienotajos KAC (klientu apkalpošanas centrs). Pirms došanās uz KAC ar to ir jāsazinās, lai uzzinātu klientu apkalpošanas kārtību Covid-19 epidēmijas apstākļos. Ja tas būs nepieciešams, jāveic pieraksts uz konkrēto dienu un laiku. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Ierodoties klientu apkalpošanas centrā, būs jāaizpilda un jāparaksta veidlapa. KAC darbinieks vizītes laikā sagatavos personas digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā.

Sertifikāta darbība ārvalstīs

Latvijas Republika ir sekmīgi pievienojusies Eiropas digitālā Covid-19 sertifikāta vārtejai, kas turpmāk nodrošinās informācijas apmaiņu ar Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm par digitālajos sertifikātos ietverto informāciju. Šobrīd datu apmaiņa notiek ar tām dalībvalstīm, kuras arī jau ir pievienojušās vienotajai vārtejai, – Bulgārija, Horvātija, Čehija, Dānija, Vācija, Grieķija, Lietuva, Polija un Spānija. Informācija par dalībvalstīm, kuras pievienojas vārtejai, tiek aktualizēta un publicēta Eiropas Komisijas tīmekļvietnē.

* Latvijas Republikā izsniegto digitālo Covid-19 sertifikātu atpazīst citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī. Par Latvijā izsniegtā sertifikāta izmantošanu ārpus ES aicinām interesēties tās valsts pārrobežu jautājumos atbildīgajā  valsts pārvaldes iestādē, uz kuru ir plānots doties.
* Informācijas apmaiņā starp ES dalībvalstīm netiek nodota visa informācija, kuru satur digitālie Covid-19 sertifikāti (piemēram, par saņemtās vakcīnas nosaukumu, iedzīvotāja personas kodu u.c.).
* Citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegts digitālais Covid-19 sertifikāts tiek verificēts jeb pārbaudīts atbilstoši Latvijas Republikā noteiktajiem verifikācijas kritērijiem. Ja uzrādītajā sertifikātā ietverts QR kods, tas tiek noskenēts un verificēts.

Atgādinām, ka pievienošanās vārtejai neatceļ valstī noteiktos ieceļošanas nosacījumus attiecībā uz negatīva Covid-19 testa uzrādīšanu, pašizolāciju nevakcinētām personām u.c. nosacījumiem. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, izņēmums ir iedzīvotāji ar pārslimošanas sertifikātiem, kuri, iebraucot Latvijā, var neuzrādīt un neveikt laboratorisko testu Covid-19 noteikšanai. Iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdz izmaiņām normatīvajā regulējamā par ieceļošanas nosacījumiem!

Digitālais sertifikāts pasākumu apmeklēšanai

No 2021. gada 15. jūnija iedzīvotāji var saņemt digitālo Covid-19 sertifikātu par laboratorisko testēšanu, kas nodrošina iespēju apmeklēt pasākumu, iestādi vai saņemt dažādus pakalpojumus. Laboratorijā var tikt veikta šāda testēšana:
* Covid-19 antigēna noteikšana (Ag eksprestests) pieaugušajiem
* Covid-19 antigēna noteikšana (Ag eksprestests) bērniem 
* Covid-19 PĶR tests pieaugušajiem
* Covid-19 PĶR tests bērniem
Digitālo Covid-19 sertifikātu persona var iegūt, ja laboratorijā ir veikts Covid-19 tests, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, vai ātrais antigēna tests. Laboratorijas ir tiesīgas arī izvērtēt iespēju veikt ātros antigēna testus gadījumos, ja iedzīvotājs testēšanu veic pasākumu apmeklēšanas nolūkos.

Papildu informācijas tālrunis: 8989.