Daļai pacientu samazināsies līdzmaksājumi

2020.gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas paredz noapaļot līdzšinējo pacientu līdzmaksājumu apmēru, kāds jāveic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

Kā redzams, pacientu līdzmaksājumu apmērs ir noapaļots. Iecerēts, ka tādējādi mazināsies risks, ka pacienti, nepieprasot atlikumu, par pakalpojumu samaksā vairāk, kā arī tiks atvieglota naudas plūsmas administrēšana un tādējādi saruks neuzskaitīto maksājumu īpatsvars. Izmaiņu mērķis ir cita starpā uzlabot primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību tieši vecāka gadagājuma iedzīvotājiem kā sociāli mazaizsargātai pacientu grupai, kurai ir vislielākais risks nonākt nabadzībā.

Nacionālais veselības dienests atgādina, ka vairākas iedzīvotāju grupas ir atbrīvotas no pacientu līdzmaksājumu veikšanas pavisam. Piemēram, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pacientu iemaksas nav jāveic bērniem līdz 18 gadu vecumam, 1. grupas invalīdiem, trūcīgām personām un citām Veselības aprūpes finansēšanas likuma 6. panta otrajā daļā uzskaitītajām iedzīvotāju grupām.

Papildu informācija: www.vmnvd.gov.lv