Cēsu Centra aptiekas jaunajai ēkai jau 20 gadu!

Cēsu Centra aptiekas darbība aizsākas 1991. gadā, kad pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, tā uzsāka darbu kā pirmā privātā aptieka. Šī gada novembrī 20 gadu jubileja tiek svinēta speciāli celtajai aptiekas ēkai. “Laiks skrien vēja spārniem,” kavējoties atmiņās par aptiekas ēkas celtniecības laiku, atzīst SIA “Zāles” valdes loceklis Jānis Mačuks.

Šoruden aptiekas darbiniekiem ir nedaudz nostalģiska sajūta, jo saprotam, ka laiks aizskrējis tik ātri, ka to grūti aptvert. Kopš SIA “ZĀLES” jaunās aptiekas ēkas nodošanas ekspluatācijā un Cēsu Centra aptiekas darbības uzsākšanas jaunuzceltajā ēkā, ir pagājuši 20 gadu. Tas ilgi un grūti gaidītais brīdis pienāca 2000. gada 11. novembrī.

Sapņi piepildās, ja tie tiek izsapņoti

Priekšvēsture jaunajai aptiekas ēkai aizsākās jau 1993. gadā, kad aptiekas īpašniece Dace Mačuka, nolūkojusi vietu pilsētas centrā, izsapņoja, ka tieši tur būtu īstā vieta aptiekai, jo jau izsenis Latvijā aptiekām ir bijusi ierādīta goda vieta apdzīvotās vietās centrā baznīcas tuvumā. Tobrīd tajā vietā atradās avīžu kiosks un kiosks, kurā tirgoja alu un piedevas alum. Brīvajā laukumiņā dažu dienu no autoveikala tirgoja maizīti. Projekta izstrādāšana, saskaņošana un jauna kioska uzcelšana citā vietā, lai atbrīvotu būvlaukumu aptiekas būvniecībai, prasīja nepilnus divus gadus.

Ilgi un pamatīgi

Tajā laikā mūsu ģimenes īpašumā jau bija būvprakses sertifikāts, un, domājot par nākotni, tika sagatavots iesniegums pilsētas domei par zemes gabala nodošanu lietošanā jaunas aptiekas ēkas projektēšanai. Tika organizēts vietējo arhitektu projekta skiču konkurss, kura gaitā tika iesniegti 5 projekti. Vērtēšanas komisija par veiksmīgāko atzina Cēsu arhitekta, pilsētas patriota Imanta Timermaņa piedāvājumu, kuram turpmāk arī tika dota iespēja izstrādāt pilnu projekta tehnisko dokumentāciju. Projekta realizācija aizsākās 1996. gadā un ilga 4 gadus. Tas bija sarežģīts laiks, bet vai kādam šodien ir svarīgi un vai kāds atceras, cik ilgi ilga ēkas būvniecība. Svarīgi, ka tolaik nesakoptā teritorija tika sakopta un pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem durvis vēra nozīmīgs un vajadzīgs objekts – Cēsu Centra aptieka.

Inovatīvs ēkas risinājums

Aptieka toreiz bija pirmā ēka pilsētā ar automātiski veramām durvīm, ar iespēju tajā iebraukt personām ratiņkrēslos un māmiņām ar bērnu ratiņiem, pirmā stāva apkures risinājums bija tam laikam inovatīvs, ar apsildāmo grīdu. Aptiekas telpu izvietojumā un iekārtošanā “galvenais režisors” bija aptiekas vadītāja Dace Mačuka, kurai jau tobrīd bija pamatīga, turpat 30 gadu pieredze aptieku darbā un vadīšanā.

Aptiekas darba laiks – 365 dienas gadā

Laikā, kad tika izstrādāts projekts, preču piegāde vēl bija tālu no šodienas līmeņa, tāpēc otrajā stāvā tika paredzētas plašas telpas preču krājumu uzglabāšanai. Tomēr jau 2001. gadā kļuva skaidrs, ka telpas noliktavai nebūs vajadzīgas, jo, pilnveidojoties medikamentu piegādei, uzkrājumu veidošana papildu telpās kļuva neaktuāla. Kādu dienu par telpu nomu interesi izrādīja kāda no ģimenes ārstēm. Kopš 2002. gada ēkas otrajā stāvā atbilstoši iekārtotajās telpās savas prakses ir atvērušas ģimenes ārstes. Saistībā ar 2011. gadā pieņemtajos MK Noteikumos Nr. 610 ietvertajām normām, tika uzsākta aptiekas darbība diennakts režīmā 365 dienas gadā, kas turpinās vēl šobrīd.

Aptiekas lielākā vērtība – tās darbinieki

Un tomēr jebkura ēka kļūst par īstu vērtību vien tad, kad to piepilda darbīgi, čakli, izglītoti un gudri cilvēki, kas ir pieredzes bagāti un zinoši savā profesijā.

Vislielākā atzinība aptiekas personālam, mēs lepojamies ar meitenēm, kuras nesavtīgi un godīgi aptiekā veic savus ikdienas pienākumus nu jau 10, 20 un pat vairāk nekā 25 gadu garumā. Mūsu pateicība un atzinība par ieguldīto darbu aptiekas darbības nodrošināšanā. Paldies jums, meitenes, aptiekas mājas 20 gadu jubilejā!