APMĀCĪBAS

Klientu konsultācijas algoritmi XXVIII
Mūsdienīga farmaceita konsultācija sievietei par
menopauzes simptomiem, to novēršanu un saistīto
veselības risku mazināšanu.


2023. gada oktobris – decembris


2023. gada rudens sezonā aicinām Jūs piedalīties attālinātās mācībās Dr. V. Vestmanes un A. Behmaņa vadībā. Vēlēsimies vērst Jūsu uzmanību farmaceita konsultācijas iespējām, palīdzot mazināt traucējošos menopauzes simptomus, atpazīstot riskus un izglītojot par pareizu zāļu lietošanu. Arī šajā sezonā turpināsim darboties attālināti – ierakstītas lekcijas un Zoom nodarbības veidā.
• Farmaceitam kā pieejamākajam veselības aprūpes speciālistam ir jāpārzina raksturīgākie simptomi un situācijas, kurās paciente var rīkoties pati ar farmaceita konsultācijas atbalstu. Tāpēc kopīgi pārrunāsim gan vienkāršākas situācijas, gan arī pazīmes, kas liecina, ka nepieciešami papildus izmeklējumi vai jau specifiskāka terapija. Visbiežāk pēc primāriem ārsta izmeklējumiem un komplikāciju izslēgšanas paciente nonāks tieši farmaceita aprūpē.
• Kopīgi uzlabosim iemaņas, izvēloties un iesakot bezrecepšu produktus – fitoestrogēnus, u.c. simptomus mazinošus līdzekļus.
• Hormonus aizvietojošā terapija (HAT), kas pieejama plašā dažādu zāļu formu veidā, prasa precīzas farmaceita izskaidrotas to lietošanas rekomendācijas. HAT lietošanu ierobežo gan blaknes, gan blakus slimības, gan pati fizioloģija. No otras puses HAT lietošanu nereti pavada
nepamatotas pacientes bailes. Visos minētajos gadījumos pacientei var būt ārkārtīgi noderīga profesionāla farmaceita konsultācija.


Apmācību nodarbības plāns:

Divu nedēļu laikā pirms nodarbības aicinām noklausīties Dr. V. Vestmanes sagatavoto lekciju, kurā iekļauto informāciju jau sīkāk pārrunāsim un praktiskam pielietojumam piemērosim nodarbības laikā. Tās noklausīšanās ir priekšnosacījums TI punktu saņemšanai.

9:00 – 9:30 Pieslēgšanās, sakaru pārbaude.
9:30 – 12:00

Ievads. Paciente ar traucējošiem vazomotoriem simptomiem aptiekā.

Ārsta konsultācijas nepieciešamība, bezrecepšu līdzekļu izvēle un konsultācija to lietošanas gadījumā.

12:00 – 12:30 Pirmais pārtraukums.
12:30 – 14:00

Paciente ar nozīmētu hormonus aizvietojošo terapiju.

Efektivitātes novērtēšana, blakņu un risku atpazīšana.

Pareizas zāļu lietošanas nozīme.

14:00 – 14:30 Otrais pārtraukums.
14:30 – 16:30 Osteoporozes un kardioloģiskas saslimšanas pacientei postmenopauzē. Pārbaudes darbs – kopsavilkums.


Apmācību nodarbību grafiks:

1. grupa – 12. oktobris pieejamas brīvas vietas 
2. grupa -19. oktobris visas vietas grupā aizņemtas
3. grupa – 2. novembris visas vietas grupā aizņemtas
4. grupa – 9. novembris visas vietas grupā aizņemtas
5. grupa – 16. novembris visas vietas grupā aizņemtas
6. grupa – 23. novembris pieejamas brīvas vietas 
7. grupa – 30. novembris pieejamas brīvas vietas 
8. grupa – 7. decembris pieejamas brīvas vietas 
9. grupa – 14. decembris pieejamas brīvas vietas 


Resertifikācijai: 18 TI punkti
Dalības maksa: 24 EUR (ieskaitot PVN)


Pieteikšanās:
Zvanot uz Aptieku apvienība biroju pa tel. 67817767 vai rakstot uz e-pastu birojs@manaaptieka.lv (norādot vēlamo dalības grupu, dalībnieka vārdu un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt pieeju lekcijai un ielūguma saiti nodarbībai).
Priecāsimies Jūs satikt mācībās!