APMĀCĪBAS

 

Klientu konsultācijas algoritmi XXV

Pacients ar sirds ritma traucējumiem

2022.gada februāris – aprīlis

2022.gada aicinām Jūs piedalīties attālinātās mācībās, ko esam veltījuši pacientiem ar sirds ritma traucējumiem. Dr. V. Vestmanes un A. Behmaņa vadībā pievērsīsimies būtiskākajiem un farmaceita praksē visnoderīgākajiem aritmiju pacientu konsultēšanas aspektiem.

Esam pārliecināti, ka farmaceits var konsultēt pacientus par sirds-asinsvadu saslimšanām. Lai to darītu arvien augstvērtīgāk, farmaceitam ir jāorientējas arī galvenajos aritmiju ārstēšanas principos un jāsaprot ārsta nozīmētās terapijas mērķus. Tāpat mums ir  jābrīdina pacients par iespējamām ar zāļu lietošanu saistītām problēmām, kuras aritmiju terapijas gadījumā nav mazums.

Dalība mācībās sastāv no divām daļām:

  1. Lekcijas noklausīšanās – Jums ērtā laikā pirms nodarbības apmeklējuma aicinām noklausīties nodarbībai atbilstošo iepriekš ierakstīto lekciju un tādā veidā atkārtot galvenos faktus par aritmiju ārstēšanu. Sīkāk iztirzātās tēmas pārrunāsim un dažādu aktivitāšu veidā apspriedīsim jau nodarbības gaitā.
  2. Nodarbības apmeklējums Zoom vidē – Pārrunāsim neskaidros jautājumus, kas būs radušies pēc lekcijas noklausīšanās. Gan lekciju, gan aktivitāšu veidā pārrunāsim dažādu aritmiju pacientu ārstēšanas gaitu, izmantojot piemērus no Dr. Vitas Vestmanes prakses.

Apmācību nodarbības plāns:

9:00-9:30 – pieslēgšanās, sakaru pārbaude

9:30-10:00 – Ievads

10:00-11:30 – Svarīgākais un aktuālais par aritmiju ārstēšanu, atskats uz lekcijā dzirdēto. Nekardiāli (ar sirdi nesaistīti) aritmiju izraisītāji un farmaceita iespējas šādu pacientu konsultēšanā (vairogdziedzera funkcijas traucējumi, dzelzs deficīts u.c.).

11:30-12:00 – Pirmais pārtraukums

12:00-14:00 – Dažādas ar antiaritmisko preparātu lietošanu saistītas problēmas, farmaceita konsultācija to gadījumā. Aritmijas pacienti, kuru ārstēšanā izmantotas arī nefarmakoloģiskas metodes (stimulatori, katetrablācija u.c.), kā tās iespaido konsultāciju aptiekā.

14:00-14:30 – Otrais pārtraukums

14:30-16:30 – Polimorbīdi pacienti ar aritmiju kā vienu no saslimšanām. Paralēli noritoša slimība un aritmija – kā tas ietekmē farmaceita konsultāciju. Praktiskais darbs.

Apmācību nodarbību grafiks:

1. grupa – 25. februāris  Grupa nokomplektēta
2. grupa – 3. marts  Grupa nokomplektēta
3. grupa – 4. marts  Grupa nokomplektēta
4. grupa – 11. marts  Grupa nokomplektēta
5. grupa – 18. marts  Grupa nokomplektēta
6. grupa – 25. marts  Grupa nokomplektēta
7. grupa – 7. aprīlis  Grupa nokomplektēta
8. grupa – 8. aprīlis Grupa nokomplektēta
9. grupa – 1. aprīlis  Ir brīvas vietas

 

 

Resertifikācijai: 14 Moduļveida TI punkti + 2 lekcijas TI punkti

Dalības maksa: 20 EUR (ieskaitot PVN)

Pieteikšanās

Aicinām pieteikties:

  • zvanot uz Aptieku apvienība biroju: 67817767 vai
  • rakstot uz e-pastu birojs@manaaptieka.lv (norādot vēlamo dalības grupu, dalībnieka vārdu un e-pasta adresi, uz kuru nosūtīt pieeju lekcijai un ielūguma saiti nodarbībai)

 

Priecāsimies Jūs satikt mācībās!